Theo Ceccaldi

Francuscy mistrzowie skrzypiec - nie tylko święta trójca

Nie wiele wiemy o muzyce jazzowej z Francji. Nie zanosi się chyba też żeby ten stan rzeczy się zmienił, choć frekwencja na nie tak bardzo dawnym koncercie Henri Texiera jawi się jako krzepiące światełko w tunelu. Jeśli jednak mamy jakiekolwiek przeczucie o francuskim jazzie to zapewne jest ono najściślej związane ze skrzypcami, I w istocie Francuzi, od czasu Stephane’a Grapelliego dołożyli znacznie więcej niż jedną cegiełkę do wielkiej wiolinistycznej konstrukcji. 

Strings Garden

Oto kolejna okazja, aby rozsmakować się w sztuce improwizacji na najwyższym poziomie! Najnowsza pozycja w katalogu Fundacji „Słuchaj” to trzypłytowy album koncertowy, na którym znalazły się duety francuskiej kontrabasistki Joëlle Léandre. W pierwszym – zarejestrowanym w kwietniu 2016 roku – usłyszeć można jej dialog z kontrabasistą Bernardem Santacruzem. Po tej części następuje muzyczna rozmowa artystki z wiolonczelistą Gasparem Clausem, która odbyła się niespełna trzy miesiące później.

Trzeba nie ustawać w słuchaniu – wywiad ze skrzypkiem Théo Ceccaldim

Z okazji ukazania się potrójnego albumu Joëlle Léandre pt. „Strings Garden” porozmawialiśmy z jednym z muzyków, którzy towarzyszą kontrabasistce na tej płycie. Chodzi o Théo Ceccaldiego – bardzo aktywnego skrzypka na europejskiej scenie jazzowej, który prowadzi kilka grup i uczestniczy w innych prestiżowych przedsięwzięciach. W 2017. został wyróżniony nagrodą „La Victoire du Jazz” jako Odkrycie Roku. Oto co Ceccaldi opowiedział nam nie tylko o pracy z Léandre, ale także ogólnie o swoich artystycznych doświadczeniach.

Il faut savoir rester à l'écoute – interview avec le violoniste Théo Ceccaldi

À l'occasion de la parution du triple album „Strings Garden” de Joëlle Léandre, nous avons parlé à l'un des musiciens qui y accompagnent la contrebassiste. Il s'agit de Théo Ceccaldi – violoniste très actif sur la scène de jazz européenne qui mène quelques groupes et participe aux collaborations prestigiueuses. En 2017 il a été couronné avec la Victoire du Jazz comme la Révélation de l'Année. Voilà ce qu'il nous a dit non seulement à propos du travail avec Léandre, mais aussi de son parcours artistique en général.

„J’aime confronter, ouvrir, faire danser les contraires” - interview avec le violoncelliste Gaspar Claus

La musique improvisée et spontanée, dans sa liberté, accepte un nombre infini de configurations artistiques et de dramaturgies d'actes musicaux. L'une de preuves d'un tel état de choses est fournie par le nouveau album live dans le catalogue de Fundacja Słuchaj [„La Fondation Écoute”] qui s'appelle „Strings Garden”. Sur chacun des trois disques qui en font partie, la contrebassiste française Joëlle Léandre est accompagnée d'un musicien avec qui elle entre dans un dialogue improvisé.

„Wolę konfrontację, otwartość, uruchamianie przeciwieństw” – rozmowa z wiolonczelistą Gasparem Clausem

Swobodna muzyka improwizowana, w swoim wyzwoleniu, dopuszcza nieskończoną ilość artystycznych konfiguracji i dramaturgii. Jednym z dowodów na taki stan rzeczy jest najnowszy koncertowy album w katalogu Fundacji Słuchaj: trzypłytowy „Strings Garden”. Francuskiej kontrabasistce Joëlle Léandre na kolejnych krążkach towarzyszy tam trzech muzyków, którzy oddają się improwizowanym dialogom z artystką.

Strings Garden - a new album from Joëlle Léandre

Today we are celebrating birthday of Joëlle Léandre. There is no needs for an introduction nor is this time or place to properly highlight her achievements and to her ponder upon her indisputable role regarding the European improvised scene. What we need to however is to appreciate that, even thou it is her birthday, Joëlle Léandre is the one giving as the present. Today, Listen Foundation!, is releasing Leandre’s new album titled “Strings Garden”. Or should we say albums.

Strings Garden - nowa płyta na urodziny Joëlle Léandre

Dziś Joëlle Léandre obchodzi urodziny. Kim jest wiemy doskonale, podobnie jak doskonale zdajemy sobie sprawę z jej roli w świecie wielkiej sztuki improwizacji. Nie będziemy wymieniać kompozytorów i improwizatorów, z którymi krzyżowała smyczki, tworząc w wielu przypadkach kamienie milowe muzyki, ponieważ to nie miejsce i czas na to. Z całą jednak pewnością jest to znakomity czas by powiększyć naszą wiedzę o Joëlle Léandre.

Can You Hear Me?

Artyści improwizujący zmierzają się wielokrotnie z tą samą materią muzyczną. Rzadko kiedy słuchacze mogą towarzyszyć muzykom więcej niż raz, rzadziej jeszczę artyści decydują się więcej niż raz udokumentować swoje zmagania. “Can You Hear Me?” to kompozycja napisana przez Joelle Leandre na dziesięcioosobowy skład, wydana została już przez Leo Records w 2011 roku (dwupłytowe wydawnictwo Live At The "Ulrichsberger Kaleidophon" zawiera też nagranie w trio z Kevinem Nortonem oraz Johnem Tilbury).