Marcus Miller w Palladium - w obiektywie Krzysztofa Machowiny