Krzysztof Lenczowski

Cello Jazz na Chłodnej25

Trzy wiolonczele, trzy stojaki i nuty i trzech młodych muzyków - Krzysztof Lenczowski, Jan Stokłosa i Mikołaj Pałosz. Właśnie nazwisko tego ostatniego, współtworzącego kreatywne grupy takie jak Eclipse Trio czy Osaka Vacum, zachęciło mnie posłuchania jak to trio gra jazz - Cello Jazz.

Atom String Quartet

Miasto Aniołów, Gdańsk
20.10.2011

Strony