The Croacks

I work mainly outside the UK - interview with Roger Turner

When I asked you for an interview, you wrote me that you are in New Zealand. What were you doing there?

Pracuję głównie poza Wielką Brytanią - wywiad z Rogerem Turnerem

Z angielskim perkusistą Rogerem Turnerem rozmawiam o Nowej Zelandii, występach na arktycznej wyspie Svalbard oraz planach na przyszłość.

Kiedy poprosiłem Cię o wywiad, napisałeś mi, że jesteś w Nowej Zelandii. Co tam robiłeś?