Wojtek Mazolewski Trio

Wojtek Mazolewski Trio

Taras Amfiteatru NCPP, Opole
15.08.2015

Wojtek Mazolewski Quintet zagra w ramach imprezy „Granda - chodź na jabłka”

Fran­cuzi mają Beau­jo­lais Nouveau, Kana­dyj­czycy syrop klo­nowy, a Polska - Jabłka Kon­tro­lo­wane. Od jabłka wszystko się zaczęło, to wła­śnie ono sku­siło Ewę, było sym­bo­lem nie­zgody na Olim­pie, wyzna­czało trendy wczo­raj i dzi­siaj. Przez cały weekend w Krakowie wielka Granda, będzie szansa ukraść jabłka. Są ich 2 tony, różne gatunki, duże i małe. Konsumpcji jabłek w czystej postaci a także płynnej oraz wymyślnej jak: jabłka z grilla, jabłka w lukrze, jabłka w cieście towarzyszyć będzie muzyka. W piątek 8 listopada o godz.