warszawa koncerty

Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju: Tomasz Pokrzywiński i Joanna Halszka Sokołowska

Tomasz Pokrzywiński i Joanna Halszka Sokołowska, z projektem festiwalowym „Tehillim / Psalmy”, wystąpią 23 paździenrika, na 3. festiwalu Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju.

Marcin Masecki i Wacław Zimpel oraz Bastarda na Muzyce Wiary - Muzyce Pokoju

22 paździerika na 3. festiwalu z Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju czekają nas dwa specjalne projekty festiwalowe. Marcin Masecki i Wacław Zimpel i "Z Katalogu Ptaków” oraz grupa Bastarda z projektem „Nigunim”.

Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju: Tomasz Pokrzywiński & Joanna Halszka Sokołowska

Podziemia bazyliki katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, Warszawa
23.10.2019

Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju: Royal String Quartet

Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa
21.10.2019

P.Unity

Pardon, To Tu, Warszawa
05.11.2019

Tashi Wada Group Feat. Julia Holter & C. Fogel w Pardon, To Tu

Tashi Wada Group Feat. Julia Holter & C. Fogel wystąpi 11 września w Pardon, To Tu.

Rob Roy Reindorf w Pardon, To Tu

Rob Roy Reindorf wystąpi 22 sierpnia, na jedynym koncercie, w Polsce, w warszawskim Pardon, To Tu.

Pod koniec lat 70-tych nagrał dwa legendarne albumy zatytułowane "Rob" i "Make It Fast, Make It Slow". Po wydaniu trzeciej i, jak dotychczas, ostatniej płyty "Hell Fire" w 1981 r. zawiesił karierę muzyczną, by po ponad trzydziestu latach powrócić z pierwszą trasą po Europie, podczas której wspierać go będzie znakomity zespół składający się z muzyków współpracujących z takimi gwiazdami jak Ebo Taylor, Jimi Tenor, Embryo czy The Poets of Rhythm. 

Rob

22.08.2019

Strony