Sinfonia Invisible

Tiziana Bertoncini: “Silence is the condition to which all art should aspire”

Tiziana Bertoncini is an Italian violinist and painter. She told me about her move to Vienna, her attitude to classical music and her cooperation with Thomas Lehn. She didn’t tell me what they will perform on Ad Libitum Festival, but as Tiziana said: the best is not knowing what to expect.

Violin is often used in orchestras and classical chamber music. Have you got some experience in that field?

Tiziana Bertoncini: ”Cisza jest stanem, do którego aspirują wszystkie dziedziny sztuki”

Tiziana Bertoncini to włoska skrzypaczka i malarka. Opowiedziała mi o swojej przeprowadzce do Wiednia, stosunku do muzyki klasycznej i owocnej współpracy z Thomasem Lehnem. Nie powiedziała natomiast nic o swoim występie podczas tegorocznego festiwalu Ad Libitum. Ale tak jak sama twierdzi: najlepiej, nie wiedzieć, czego się spodziewać.

Skrzypce są często używane w orkiestrach klasycznych i muzyce kameralnej. Jakie masz doświadczenie w muzyce klasycznej?