Red Waters Black Sky

Jazztopad: Charles Lloyd

Narodowe Forum Muzyki, Wrocław
25.11.2017