Pawł Szpura

Lado w mieście: Mikrokolektyw i Osaka Vacuum

W ramach cyklu koncertów Lado w mieście, sygnowanych przez warszawskie wydawnictwo LADO ABC w klubie Powiększenie wystąpili Mikrokolektyw i Osaka Vacuum.