Nate Wolley

Paul Lytton & Nate Wolley – Known/Unknown

American trumpeter and trumpet innovator Nate Wooley has worked closely with legendary drummer and one of the fathers of European improvised music Paul Lytton for many years. Two great improvisers representing two different generations of creative artists.

Paul Lytton & Nate Wolley – Known/Unknown

Amerykański trębacz i innowator gry na trąbce Nate Wooley od wielu lat blisko współpracuje z legendarnym perkusistą i jednym z ojców europejskiej muzyki improwizowanej, Brytyjczykiem, Paulem Lyttonem.

FONT jest najważniejszy – nadchodzi nowojorski Festival of New Trumpet Music

To jeden z najbardziej unikatowych festiwali w Nowym Jorku. Zadedykowany trąbce, ale nie tylko jej jazzowej stronie. Jazz spotyka tu się z muzyką eksperymentalną, współczesną, improwizowaną, a kluczowym kryterium uczestnictwa jest postawa muzyków. Zbiera w jednym miejscu i jednym czasie tych trębaczy, którym idea otwartości jest szczególnie bliska, i którzy wolą postrzegać muzyką nie jako terytorium z dokładnie zarysowanymi granicami estetycznych działek, ale wielką przestrzeń dla nieskrępowanej kreatywności.

Battle Pieces

Nadeszło nowe pokolenie trębaczy. Rzecz jest przesądzona, starsi i najstarsi mistrzowie tego instrumentu, twórcy zasłużeni pewnie zaczęli czuć oddech młodego pokolenia, grupy twórców takich jak, z muzyki bardziej ukierunkowanej na jazz, Ambrose Akinmusire czy Avishai Cohen, czy twórców zagarniających swoimi umiejętnościami i przede wszystkim zainteresowaniami, możliwie najszerszą jak się da paletę stylistycznych inspiracji. W tym gronie są tacy muzycy jak Kirk Kanufke, doskonale znany nam Peter Evans i trochę mniej znany u nas od niego Nate Wooley.