Michal Kaczorek

NIECHĘĆ

Magazyn Kultury, Kraków
11.10.2012