Jacob Dinesen

Jazz Jantar - Sygnowano: Maciej Sikała

Jazz Jantar to festiwal o przebogatej tradycji. Pamięta Pan jego wcześniejsze wcielenia? Czy obecna jego formuła różni się od historycznych edycji? Nadal obserwuje Pan to, co się na Jazz Jantarze wydarza?