Glen Miller Orchestra

Glenn Miller Orchestra we Wrocławiu: Keep Swinging!

Osiemnastego grudnia 2012 roku sala Wrocławskiego Centrum Kongresowego wypełniła się młodymi słuchaczami. Tak, młodymi. Bo chociaż przeważały roczniki przyprószone szlachetnym srebrem, to duchem wszyscy byli na poziomie dwudziestolatków.