Celuloid

Marek Napiórkowski & Artur Lesicki

Cinergia, Łódź
25.11.2017

Marek Napiórkowski & Artur Lesicki

Gospoda pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie, Miłki
19.11.2017