Bogusław Dziekański

PSJ 2016 - rewolucja i reaktywacja

O tym, że trwają prace aby przywrócić Polskiemu Stowarzyszeniu Jazzowemu dawną świetność mówi sięod dawana. Aby zamiary wprowadzić w życie potrzebny był Walny Zjazd, przyjęcie nowych członków i zmiana dotychczasowego składu Zarządu. W końcu udało się. No może nie za bardzo z młodymi muzykami, któzy na zjeździe byli raczej mało obecni, ale jednak nowe przyszło. PSJ ma nowych kapitanów i być może szansę na zmianę wizerunku stowarzyszenia, tak pieczołowicie popsutego przez poprzedników. Oto komunikat prasowy od nowego zarządu, który wysłano do nas wczoraj.

Co z tą Polską (muzyką)?

Przez 3 dni z salach Biblioteki Narodowej w Warszawie przedstawiciele różnych środowisk związanych z muzyką w Polsce dyskutować będą o kondycji swojej dyscypliny. W poniedziałek rusza II Konwencja Muzyki Polskiej - wydarzenie to po raz drugi organizowane jest z inicjatywy Instytutu Muzyki i Tańca.