Łukasz Kluczniak

Coherence Quartet

12on14 Jazz Club, Warszawa
20.10.2018

Coherence Quartet

12on14 Jazz Club, Warszawa
29.11.2016

Coherence

Koherencja to po prostu spójność. Muzyka Coherence Quartet jest dla mnie bardzo spójną syntezą tego, czym powinien cechować się dziś jazzowy mainstream - umiejętnym czerpaniem z  jazzowej tradycji, otwartością na pozajazzowe inspiracje oraz improwizatorską dojrzałością.