Rodrigo Pinheiro

Zdjęcie: 
Miejsce: 
Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław
Data: 
27.05.2017
Godzina: 
20:00

Por­tu­gal­ski pia­ni­sta Rodrigo Pinheiro bę­dzie go­ściem ko­lej­nej od­sło­ny Solo Festiwal we wrocławskim Ośrodek Postaw Twórczych. Ar­ty­sta wy­stą­pi w sobotę - 27-go maja. Dzień póź­niej (28.05) od­bę­dą się warsz­ta­ty dla mu­zy­ków.

Rodrigo Pinheiro – pianista kompozytor, improwizator portugalski. Urodził się w 1973 roku w Covilha, malutkim miasteczku w centralnej Portugalii. Zaczął się uczyć muzyki w wieku lat pięciu. Gdy miał lat osiemnaście przeniósł się do Lizbony, co zbiegło się z narodzinami sceny muzyki improwizowanej w stolicy Portugalii, której szybko stał się podporą. Od tego czasu koncertował i nagrywał z wieloma muzykami portugalskimi, jak i europejskimi czy światowymi, by wymienić tylko niektórych z nich: Américo Rodrigues, José Oliveira, Nuno Rebelo, Rodrigo Amado, Luis Desirat, Bruno Parrinha, Ernesto Rodrigues, Hiroshi Kobayashi, Cristin Wilboltz, Patrick Brennan, Nathan Fuhr, Carlos Zíngaro, Peter Kowald, Gunther Muller czy John Butcher. W ramach "Cobra Portuguese Ensemble" współpracował także z Johnem Zornem.

CO? – 4. Solo Festiwal: Rodrigo Pinheiro
KTO? – Rodrigo Pinheiro
GDZIE? – Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław
KIEDY? – 27/05/2017, 20:00
BILETY? – 10 zł – kursanci OPT / 15 zł – przedsprzedaż w Biurze OPT / 20 zł – w dniu koncertu