Utwór Kompleta na festiwalu Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju

Autor: 
Redakcja, mat. pras.

Kompozycję Kompleta, autorstwa Stefana Wesołowskiego, usłyszymy 24 paździrnika, w Domu Kultury Kard, w ramach 2. Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju.

Nowatorskie dzieło oparte na tekście starej modlitwy brewiarzowej, stworzone przez wybitnego kompozytora i skrzypka Stefana Wesołowskiego. To artysta wszechstronny, piszący muzykę teatralną i filmową, nagrywający albumy chętnie wydawane przez amerykańskie i europejskie wytwórnie. Ostatnio znalazł się w prestiżowym gronie nominowanych do Paszportu Polityki.

„Kompleta”, to utwór na dwa głosy, kwartet smyczkowy i delikatną elektronikę, który powstał na zamówienie oo. Dominikanów z Gdańska w 2006 roku. Dwa lata później ukazał się jako płyta w niewielkim nakładzie i dopiero reedycja oraz ogólnoświatowa dystrybucja znakomitego francuskiego wydawnictwa Ici D’aillurs przyniosła dziełu zasłużone międzynarodowe laury.

„Kompleta” zbudowana jest na dwugłosie, na zawołaniach i odpowiedziach. Głosy oparte są na tradycyjnym smyczkowym fundamencie skrzypiec, altówki i wiolonczeli. Wesołowski doskonale potrafi odciąć się od tradycyjnych metod kompozytorskich, włączając w muzyczną przestrzeń subtelne elektroniczne plamy, które poszerzają dynamiczny koloryt utworu. Co interesujące, artysta decyduje się nie wybierać miedzy sferą nowoczesności a sferą tradycji – on je godzi i harmonizuje, szukając właściwego balansu, nie deformując żadnej z nich, ani żadnej nie zdradzając.

Dzieło Wesołowskiego jest dla wszystkich miłośników muzyki współczesnej poszukujących nowych brzmień idealną bramą do światów wypełnionych stylowością, intensywnością i mistycyzmem.

CO? – 2. Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju: Kompleta
KTO? – Maja Siemińska, Robert Pożarski, Stefan Wesołowski, Anita Jarzębska, Jakub Szwarc, Anna Śmiszek-Wesołowska, Michał Jacaszek
GDZIE? – Dom Kultury Kard, Warszawa
KIEDY? – 24/10/2018, 20:00
BILETY? - Bezpłatne wejściówki

Tagi: