Rejestracja na III Konwencję Muzyki Polskiej do 9 maja do godz. 12.00

Autor: 
Redakcja (materiały organizatora)
Autor zdjęcia: 
mat. promocyjne

Zbliża się III Konwencja Muzyki Polskiej. Wiemy o tym od dawna, ale z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w III Konwencji Muzyki Polskiej, organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu terminu rejestracji do 9 maja do godz. 12.00.

Konwencja odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Będzie to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego skierowane do: kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów. Cztery panele odbywają się w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (Wrocław, 4 września 2017).

Celem Konwencji jest przygotowanie i prezentacja analiz o różnych dziedzinach muzyki i infrastrukturze polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmiany sytuacji. Ważnym punktem odniesienia będą wnioski i postulaty sformułowane trzy lata temu, podczas II Konwencji Muzyki Polskiej.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki od dzieł historycznych do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę tradycyjną do muzyki popularnej. Przygotowywane analizy będą zawierały dane o uczestnictwie w kulturze, dostępie do muzyki,  aktywności artystycznej i kulturoznawczej, wydawnictwach, mediach, instrumentarium kulturowym i infrastrukturze prawnej w tym prawie autorskim.

Konwencja trwać będzie trzy dni od 15 do 17 maja 2017 roku. Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowane zostaną wybrane projekty muzyczne narodowych instytucji kultury (IMiT, NIFC, IAM, PWM) oraz Polskiej Rady Muzycznej i Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Odbędzie się także prezentacja wyników badań dotyczących powszechnej edukacji muzycznej w Polsce oraz przedstawione zostaną propozycje działań animacyjnych w tym obszarze. Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów. Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych, po którym odbędzie się dyskusja plenarna. Szczegółowy program Konwencji dostępny jest na stronie www.konwencjamuzyki.pl.

Uczestnictwo w Konwencji jest bezpłatne. Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.rejestracja.konwencjamuzyki.pl. Termin rejestracji upływa 9 maja o godz. 12.00.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Polską Radą Muzyczną, Otwartym Forum Muzyki, Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, Forum Muzyki Tradycyjnej i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Konwencja dofinansowana jest ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Artystów Wykonawców STOART. Instytut Muzyki i Tańca jest państwową instytucją kultury, prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Presto, Jazz Forum, Jazzarium.pl, JazzPress, MuzykaTradycyjna.pl.

Tagi: