PSJ 2016 - rewolucja i reaktywacja

Autor: 
Redakcja

O tym, że trwają prace aby przywrócić Polskiemu Stowarzyszeniu Jazzowemu dawną świetność mówi sięod dawana. Aby zamiary wprowadzić w życie potrzebny był Walny Zjazd, przyjęcie nowych członków i zmiana dotychczasowego składu Zarządu. W końcu udało się. No może nie za bardzo z młodymi muzykami, któzy na zjeździe byli raczej mało obecni, ale jednak nowe przyszło. PSJ ma nowych kapitanów i być może szansę na zmianę wizerunku stowarzyszenia, tak pieczołowicie popsutego przez poprzedników. Oto komunikat prasowy od nowego zarządu, który wysłano do nas wczoraj.

18 kwietnia w warszawskim klubie „Stodoła” odbyła się druga część Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Była kontynuacją zajazdu rozpoczętego 14 grudnia minionego roku. Wówczas jego uczestnicy podjęli decyzję o zawieszeniu prac, przeprowadzeniu analizy składu osobowego stowarzyszenia, otwarciu jego szeregów na nowych członków, kontroli działania PSJ od strony formalno-prawnej a w szczególności działalności zarządu, na czele którego od lat stał Krzysztof Sadowski.

Liczne padające ze strony środowiska jazzowego pretensje o brak faktycznych działań PSJ na rzecz konsolidacji środowiska, utrata fonogramów spod szyldu Poljazzu, a nade wszystko, zajęcie przez komornika znaku towarowego Jazz Jamboree, a tym samym najbardziej rozpoznawalnego przejawu działalności stowarzyszenia – legendarnego festiwalu, to wszystko sprawiło, że członkowie nie udzieli absolutorium zarządowi i wybrali nowych reprezentantów.

Aktualny skład zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Prezes - Piotr Rodowicz; zastępcy prezesa: Marcin Jacobson i Tomasz Tłuczkiewicz;  Zbyszek Namysłowski – prezes honorowy; członkowie zarządu: Bogusław Dziekański, Piotr Iwicki, Adam Baruch, Grzech Piotrowski, Wojtek Konikiewicz.

Głównym zadaniem nowych władz, będzie dogłębna analiza faktycznej sytuacji organizacji na podstawie dokumentów (wielu z nich nie udostępniono w czasie prac komisji rewizyjnej w ramach procedury absolutoryjnej), przywrócenie rangi festiwalowi Jazz Jamboree i negocjacje zmierzające do umorzenia zadłużenia PSJ w stosunku do Ars Polony.

Stowarzyszenia będzie się otwierać na nowych członków i środowiska, konsolidować je m.in. poprzez wspieranie lokalnych festiwali i działań edukacyjnych. Ma nastąpić też aktywizacja działań w sieci internetowej i medialnej.

Zarząd PSJ

Tagi: