New Orchestra... Macieja Trifonidisa... otwiera nabór!

Na przełomie września i października roku 2014, w fazę realizacji wchodzi projekt artystyczno - edukacyjny: "Orkiestra", którego autorem jest Maciej Trifonidis Bielawski. Projekt realizowany jest we współpracy z Bemowskim Centrum Kultury. Zespół już teraz liczy ok 30tki muzyków, ale Trifonidis wciąż szuka jeszcze kilku instrumentalistów!

Głównym założeniem projektu jest stworzenie zespołu-orkiestry-instytucji, będącej niejako muzycznym laboratorium, czy też poligonem doświadczalnym dla twórczych, młodych, jak i bardziej doświadczonych muzyków. Orkiestra będzie regularnie funkcjonującym zespołem badawczym, penetrującym przeróżne zakątki muzyki/dźwięków. Naturalnym i głównym celem jest sama muzyka i twórcze działanie, ale równie istotny jest aktywny udział uczestników na każdym etapie realizacji projektu.
Artystyczny kierunek działania w fazie początkowej (etap I ) wynikać będzie z autorskich koncepcji prowadzących zespół oraz zaproszonych do współpracy kompozytorów czy solistów, a na dalszym etapie (etap II ) samych uczestników projektu. W fazie finalnej orkiestra stanie się w pełni profesjonalnym, koncertującym zespołem, wykonującym repertuar autorski.

„Orkiestra” to projekt wieloetapowy i wielopłaszczyznowy.
W projekcie „Orkiestra”, wszyscy uczestnicy będą mieli swoje zadania. Stworzymy nazwę, zajmiemy się organizacją prób, koncertów, promocją internetową, prasową, radiową, telewizyjną, pracą studyjną, przygotujemy wydanie płyty. Zarejestrujemy muzykę w studio i wydamy płytę! Projekt "orkiestra" jest okazją do wzajemnych inspiracji, nauką pracy w zespole, pretekstem do działania nad nową formą i jakością. Dodatkowym aspektem jest pomoc uczestnikom w opracowaniu ich własnych pomysłów. W tak licznej grupie powstanie zapewne wiele nowych artystycznych koncepcji, zespołów, a nawiązane znajomości ułatwią ich realizację.
Mam nadzieję, że artyści z różnych środowisk muzycznych dostrzegą wielki twórczy potencjał we wzajemnej współpracy.

Maciej Trifonidis

Informacje dodatkowe, zasady uczestnictwa w projekcie oraz harmonogram działań.

Projekt realizowany jest we współpracy z Bemowskim Centrum Kultury
Miejscem realizacji projektu jest Bemowskie Centrum Kultury.
Autorem projektu i prowadzącym projekt jest Maciej Trifonidis.

Muzyczny charakter orkiestry: jazz w wielu jego odmianach, współczesna kameralistyka, muzyka etniczna, muzyka ilustracyjna, muzyka improwizowana, muzyka eksperymentalna, elektroniczna, funk.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do pełnoletnich muzyków uczących się, jak i muzyków profesjonalnych. Do projektu zapraszani będą również muzycy-amatorzy, tj. pasjonaci, osoby bez elementarnej wiedzy muzycznej. Uczestnictwo ich jednak zależne będzie od wyniku przesłuchania oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Wymagania:
umiejętność gry na instrumencie,
umiejętność czytania nut,
zaangażowanie,
uczestnictwo w próbach, działaniach organizacyjnych, nagraniach, koncertach.

instrumenty:
flet poprzeczny, obój, klarnet, trąbka, puzon, tuba, waltornia, saksofon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara basowa, fortepian, instrumenty klawiszowe, akordeon, instrumenty perkusyjne, perkusja, głos.

3. Ilość uczestników projektu jest ograniczona, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń i przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Próby, zajęcia dodatkowe oraz nagrania studyjne, odbywać się będą na terenie Bemowskiego Centrum Kultury.
Orkiestra, nie będzie pobierać wynagrodzenia za koncerty na rzecz Bemowskiego Centrum Kultury.
Za koncerty zewnętrzne, muzycy występujący w orkiestrze będą pobierać honoraria według ustalonych stawek.
Zakres wspierania orkiestry przez Bemowskie Centrum Kultury zostanie ustalony.

5.Harmonogram prac:

Etap I
wrzesień 2014 - ( dotyczy organizatora )
prace organizacyjne, opracowanie materiałów, przygotowanie strony informacyjno-kontaktowej facebook, rozesłanie informacji i materiałów do uczestników, rekrutacja

październik 2014 - listopad 2014 - spotkanie informacyjne, próby

listopad 2014 - grudzień 2014 - próby, koncerty, prace studyjne, nagrania, przygotowanie produkcji płyty, próby oraz zajęcia organizacyjne, promocyjne.

grudzień 2014 - wydanie płyty, próby, koncerty, przygotowania do etapu II
(wspólne ustalenia koncepcji artystycznej )

próby, terminy:
Próby orkiestry odbywać będą się w poniedziałki i wtorki w godzinach 18:30- 21:30 w Bemowskim Centrum Kultury przy ulicy Górczewskiej 201 w Warszawie.
(podane godziny dotyczą rozpoczęcia i zakończenia próby, wymagana jest punktualność)
daty październik:
spotkanie organizacyjne -1 październik godz: 18:30 (czas trwania około 1 godzina)
próby - 6,7,13,14,20,21,27,28
daty listopad:
próby, nagrania demo - 3,4,10,11
nagrania płyty, promo video, photo -17,18,24,25
daty grudzień:
do ustalenia
Etap II
styczeń 2015 - marzec 2015 , rok 2015
Etap drugi, kolektywny- opracowanie autorskiego materiał muzycznego przygotowanego przez uczestników, próby, prace nad drugą płytą orkiestry, koncerty.
Działania według harmonogramu prac z etapu I. Pomoc w realizacji autorskich projektów uczestników. Powstanie "małej orkiestry" czyli projekt skierowany do młodszych muzyków, kierowany przez"projekt Orkiestra". Współpraca z zaproszonymi gośćmi.
informacje/kontakt:

trifonidis@gmail.com

Tagi: