Jazzowy debiut fonograficzny - konkurs rozstrzygnięty.

Autor: 
Redakcja (mat.organizatora)

29 stycznia 2015 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach IV edycji programu „Jazzowy debiut fonograficzny”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (Artur Dutkiewicz) oraz Związek Producentów Audio Video (Michał Tokaj), a także przedstawiciel powołany przez Instytutu Muzyki i Tańca (Maciej Karłowski, Jazzarium.pl).

Spośród dziesięciu projektów komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

  1. FOR TUNE sp. z o.o. – Apprentice
  2. Agencja Koncertowo-Wydawnicza Karrot Kommando – Patryk Kraśniewski Trio

Wyboru zakwalifikowanych projektów dokonano kierując się koncepcją nagrania i wyrazem artystycznym debiutujących zespołów (na podstawie nadesłanych materiałów demonstracyjnych). Wysoko oceniono dojrzałość muzyczną artystów i oryginalność przedstawionych projektów, a także umiejętności wykonawcze muzyków biorących udział w nagraniu.