Herbie Hancock mianowany Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO!

Autor: 
Redakcja

22 lipca bieżącego roku, podczas uroczystej ceremonii, dyrektor generalny UNESCO Irina Bokova mianowała słynnego pianistę i kompozytora Herbiego Hancocka  Ambasadorem Dobrej Woli.

Liczący dziś 71 lat Hancock, będący jednym w największych jazzowych pianistów w historii, zdobywcą 14 statuetek Grammy i niestrudzonym popularyzatorem dialogu międzykultorowego zrewanżował się za to swoim wsparciem w kwestii projektu Unesco ustanowienia 30 kwietnia Międzynarodowym Dniem Jazzu. Zadeklarował także aktywnie lobbować w gronach amerykańskich polityków, w tym także u sekretarz Stanu Hillary Clinton na rzecz idei wpisania jazzu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zobowiązał się również wykorzystywać swoją rangę w światowej muzyce w działaniach mających na celu przekraczanie granic kulturowych, wspieranie umiejętności cztania i pisania oraz kreatywności wśród młodzieży na całym świecie.

W otwierającym ceremonię przemówieniu  David Killion stały reprezentant USA w strukturach UNESCO w randze ambasadora określił Hancocka jako jednego z najlepszych kulturalnych amerykańskich dyplomatów. W gronie zaproszonych muzyków znaleźli się m.in Wayne Shorter i Marcus Miller, który w taki oto w sposób gratulował Hancockowi nominacji.

Tagi: