Dziś premiera najnowszego albumu kwartetu Anny Gadt

Autor: 
Redakcja, mat. pras.

„Mysterium lunae” to najnowszy album kwartetu Anny Gadt z gościnnym udziałem luksemburskiej wiolonczelistki Annemie Osborne. Nowy album będący wzruszającą, a niekiedy szaloną i niepokojącą eskapadą improwizacji, filozofii, poezji, historii literatury i popkultury. Wielowątkowość i pozorny chaos odniesień łączy postać improwizującej śpiewaczki - Anny Gadt, która po doświadczeniu nagranej w trio płyty „Renaissance”, powróciła do formuły kwartetu, który współtworzą: Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk, muzycy na stałe już wpisani w poczet europejskiej sceny jazzowej.

Tytułowa „Tajemnica Księżyca” jest metaforą muzyki, która sama w sobie jest zaledwie falą dźwiękową. Podobnie jak księżyc świecący jedynie światłem odbitym słońca, muzyk „odbija” w dźwiękach światło własnych inspiracji i życia. Jego osobowość, emocje i doświadczenia nadają tej fali określony kształt i wartość. Muzyka staje się więc jedynie środkiem rozpoczynającym dialog z odbiorcą, który poprzez własną wrażliwość, erudycję i uczucia nadaje jej kolejne znaczenia i sankcjonuje podług własnych wartości.

Muzyka określana jest jako język opisujący życie w każdym jego wymiarze, przede wszystkim zaś duchowym, społecznym i kulturowym. Artyści działają swego rodzaju paradoksem, usuwając się w cień i dystansując do własnego ego, sprawiają, że sztuka nabiera jeszcze bardziej osobistego i oryginalnego brzmienia. Podważając znaczenie samych dźwięków, nadają im głębszy sens.

Materiał albumu składa się z trzech części, wzajemnie się uzupełniających i przeplatających. Pierwszy z nich to autorskie kompozycje Anny Gadt, w których konfrontuje siebie vide- współczesnego człowieka, z pytaniami o wartość krytyki, siłę (auto)cenzury i własnego głosu w sztuce, emancypację kobiet, fatum. Pośród wielu odniesień i inspiracji można odnaleźć m.in.: film Terrence’a Malicka („The Tree of life”), „Makbeta” Williama Shakespeare’a („Seismis waves”), „Wesele” Wyspiańskiego („Pan dzisiaj w kolorach się mieni”) a także nawiązanie do Theleniousa Monka („Fancy boy”) i Adama Mickiewicza („Świtezianka”).
Na ostateczny kształt albumu i poszczególnych kompozycji największy wpływ miały jednak osobowości poszczególnych artystów, którzy nasycili i rozszerzyli pierwotnie zaproponowane szkice i utwory.
Szczególne miejsce na płycie zajmują wiersze Bolesława Leśmiana, które przyjmują formę lirycznych opowieści lub nieposkromionych improwizacji. Do dwóch z nich muzykę skomponowali pianista Łukasz Ojdana („We śnie”) i kontrabasista Maciej Garbowski („Gdybym spotkała Ciebie” ).
Jeszcze inną - trzecią część albumu stanowią trzy improwizowane impresje: Meru, Svalbard, How to tame a dragom? nagrane w duetach z Maciejem Garbowskim i z wiolonczelistką Annemie Osborne.

„Mysterium lunae” to podróż w przestrzeń osobistej i śmiałej narracji wchodzącej w odważny, a niekiedy prowokujący dyskurs ze światem zewnętrznym. Ponad wszystko jest to jednak przestrzeń pozbawiona elementu rywalizacji i wyścigu, zwrócenie się ku przestrzeni subiektywnych wrażeń i emocji.

Tagi: