Bracia Oleś i Dominik Strycharski z projektem Koptycus na Muzyce Wiary - Muzyce Pokoju

Autor: 
Redakcja, mat. pras.

26 października, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, w Warszawie, w ramach 2. edycji Festiwalu Muzyka Wiary- Muzyka Pokoju, z projektem Koptycus wystapią bracie Oleś wraz z Dominikiem Strycharskim.

Bracia Marcin i Bartłomiej Oleś należą do najbardziej kreatywnych artystów na polskiej scenie jazzowej. Śmiało można powiedzieć, że są naszym autentycznym dobrem narodowym. Kontrabasista i perkusista, obaj o kosmicznej wyobraźni i nie mającej sobie równej wrażliwości muzycznej. Ich twórczy dorobek często wykracza poza ramy jazzu, nosząc charakter pionierskiego odkrywania nowych muzycznych terytoriów. Czytelnym tego potwierdzeniem jest specjalnie na festiwal przygotowany projekt „Koptycus”. Do udziału w nim bracia Oleś zaprosili Dominika Strycharskiego, znaczącą postać na polskiej sceny muzyki improwizowanej, flecistę, wokalistę i kompozytora. Strycharski jako jeden z niewielu z powodzeniem, włączył flet prosty do jazzu i intrygujących muzycznych eksperymentów, a jego ciekawa wokalistyka nie stroni od wyważonych elementów elektroniki.

Źródłem inspiracji i głównym punktem odniesienia dla tria niezwykłych artystów stała się muzyka Koptów. Jednej z najstarszych społeczności chrześcijańskich na świecie. Dzięki wielowiekowej izolacji, byciu niejako na uboczu, wytworzyli oni i zachowali po dziś dzień swój pierwotny muzyczny język, wywodzący się z czasów przedchrześcijańskich, asymilujący akcenty greckie, żydowskie, a nieco później muzułmańskie.

Samo słowo kopt, choć pochodzenia arabskiego, ma swoje korzenie w języku greckim i określa mieszkańca Egiptu, ale wyznaniowa koptyjska społeczność przekracza granice, to także Erytrea i Etiopia z całą odmiennością kulturową, muzyczną i odmiennymi tradycjami wykonawczymi.

Odszukując i zgłębiając muzyczne kody pierwszych chrześcijan i transliterując je na język i estetykę współczesności artyści stworzyli dzieło wybitne. Barwną, wielowątkową historię o świecie starożytnych Kościołów Wschodnich odczytaną przez pryzmat szeroko ujętej terytorialnie muzyki koptyjskiej. Powstała niezwykła opowieść, która korzystając momentami z uniwersalnych w naszej kulturze schematów narracji typowych dla antycznej Grecji, przemawia do nas nowoczesnym, nierzadko nowatorskim językiem muzycznym.

„Koptycus” powstał specjalnie na 2. Festiwal Muzyka Wiary Muzyka Pokoju.

CO? – 2. Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju: Koptycus
KTO? – Marcin Oleś, Bartłomiej Oleś, Dominik Strycharski
GDZIE? – Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa
KIEDY? – 26/10/2018, 20:00
BILETY? - Bezpłatne wejściówki

Tagi: