Made In Chicago

Made In Chicago - finał z Vonem Freemanem w tle.

Dla Chicagowskich muzyków składanie hołdu Vonowi Freemanowi mogłoby być  powinnością. Jest jednak czymś znacznie większym. Składać mu hołd to nie tylko podziwiać jego muzykę, nie tylko rozpamiętywać jak ważna postacią w jazzie Wietrznego Miasta on jest, ale także rozmyślać o nim jak o człowieku, który w znacznej mierze stoi nie tylko u podstaw tego co nazywany chicagowskim jazzem, ale również jest kimś w rodzaju ojca dla następnych pokoleń muzyków tamtejszej sceny.

MiC: JIM BAKER AND THE LIGHT

Scena na Piętrze, Poznań
29.11.2011

MiC: Tribute to Von Freeman

Scena na Piętrze, Poznań
27.11.2011

MiC: Tomeka Reid HEAR in NOW Trio

Pawilon Nowej Gazowni, Poznań
26.11.2011

MiC: Corey Wilkes' Improvised Soul Projekt

Scena na Piętrze, Poznań
26.11.2011

MiC: Greg Ward's Phonic Juggernaut

Pawilon Nowa Gazownia, Poznań
25.11.2011

MiC: Henry Threadgill & ZOOID

Scena na Piętrze, Poznań
25.11.2011

Sun Rooms

Jason Adasiewicz – nowa twarz na jazzowej scenie wibrafonowej. Działa w Chicago, pozostaje w bliskich związkach ze środowiskiem AACM  i w kontekście tej sceny dobrze byłoby rozpatrywać jego muzyczne dokonania. Ale byłoby też błędem widzieć je tylko w tej perspektywie. Mieliśmy okazję słyszeć go już Polsce, podczas bodaj trzeciej edycji festiwalu Made In Chicago.

Strony