Wrocławski Konkurs na Indywidualność Jazzową ogłoszony

Autor: 
Redakcja

Organizatorzy wrocławskiego festiwalu Jazz nad Odrą jak co roku ogłosili otwarty konkurs na indywidualność jazzową.  Udział w nim mogą wziąć zespoły składające się z muzyków instrumentalistów i wokalistów, którzy do dnia 18 kwietnia 2012 nie przekroczyli 30 lat. Zgłoszenia należy nadesłać do 5 marca.

1. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie:

a) dostarczonego Organizatorowi (20 – 30 minutowego) nagrania na: CD, DVD, w tym wybranej przez Uczestnika interpretacji znanego standardu jazzowego;

b) dołączonego do nagrania formularza zgłoszeniowego zawierającego dokładny opis: imiona i nazwiska, daty urodzenia każdego z wykonawców, tytuły utworów i ich autorów, daty i okoliczności nagrania, muzyków biorących udział w nagraniu i użytych przez nich instrumentów, zdjęcia lub zdjęć  wraz z notką biograficzną;

2. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ”. Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik obowiązany jest do złożenia wypełnionego i  podpisanego formularza zgłoszeniowego.

3. Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: Eliminacji do Konkursu oraz Finału Konkursu.

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 5 marca 2012 r. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki.

5. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona wyłonienia Finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 20.03.2012.

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania  materiałów zgłoszonych do Konkursu wraz ze zgłoszeniem, umieszczania ich na oficjalnej stronie internetowej festiwalu www.jazznadodra.pl oraz wykorzystywania ich w celu promocji Konkursu i Festiwalu.

7. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. w sali Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu.

8. Oceniany przez Komisję Konkursową występ finałowy nie  powinien trwać dłużej niż 20 minut.

9. Kolejność występów w konkursie ustali Organizator.

10. Ogłoszenie werdyktu Jury, rozdanie nagród oraz występ LAUREATA GRAND PRIX nastąpi w dniu 21.04.2012 podczas głównego koncertu Festiwalowego.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Wrocławski Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą”

Centrum Sztuki IMPART,

ul. Mazowiecka 17,

50-412 WROCŁAW

Dodatkowe informacje - Artur Kusaj, tel. 71/ 344-16-03, artur.kusaj@impart.art.pl