Publikacja listu otwartego do Fundacji Polski Jazz

Autor: 
Redakcja

Kraków 22.maja 2019 r.

W imieniu niżej podpisanych muzyków, pragniemy wyrazić swoje ubolewanie oraz sprzeciw wobec praktyk Fundacji Polski Jazz, reprezentowanej przez prezesa - Pana Mateusza Zarembowicza oraz wiceprezesa - Pana Piotra Matlę.

Z oficjalnej strony Fundacji wynika, iż „Polski Jazz 360° to projekt sieci koncertowej zorganizowanej przy współpracy z Instytucjami Kultury z całej Polski, którego celem jest popularyzacja polskiej muzyki jazzowej. Zamiarem Fundacji jest dostarczenie publiczności wydarzeń artystycznych najwyższej próby, a także przybliżenie odbiorcom tego co aktualne w polskiej muzyce jazzowej, która zyskała uznanie i szacunek na całym świecie”. Niestety za szczytną ideą stoją przykre dla muzyków okoliczności, a wspomniany w założeniach szacunek wobec muzyków, nie należy do praktyk stosowanych przez Fundację, co tym bardziej dziwi, iż Patronem Honorowym części przedsięwzięć były: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

Przed wyruszeniem w trasę koncertową, każdy z nas podpisał wynegocjowaną wcześniej umowę na konkretną ilość koncertów, na ściśle określonych warunkach. Każdy koncert niósł za sobą nasze stuprocentowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz walory artystyczne. Byliśmy pewni dotrzymania warunków umowy i otrzymania honorariów. Przez wzgląd na szacunek do samych siebie, pragniemy pominąć późniejszą żenującą historię nieodbieranych telefonów, lekceważonych ponagleń do zapłaty wysyłanych przez prawnika, blokowania naszych numerów telefonów... W kwietniu otrzymaliśmy zapewnienie o otrzymanych dwóch dotacjach (na łączną kwotę 215 tyś.zł) i wypłatach naszych honorariów na początku maja. Niestety w pierwszych dniach maja usłyszeliśmy następne tłumaczenia i kolejne obietnice bez pokrycia.
Z rozmów przeprowadzanych z innymi artystami, którzy podjęli współpracę z Fundacją Polski Jazz wiemy, iż zaległości w płatnościach sięgają stycznia roku 2019, wynagrodzenia nie otrzymał żaden z 7 zespołów (łącznie 49 koncertów).

W dniu 21.maja otrzymaliśmy ostatecznie pismo (z błędną datą - 21.czerwca 2019 roku), którego treść potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące braku funduszy, fałszywych zapewnień, a przede wszystkim, organizację koncertów bez pokrycia finansowego: „(...)Fundacja Polski Jazz na dzień dzisiejszy, nie ma możliwości spłacenia swoich zobowiązań. Przez ostatnie miesiące organizowaliśmy trasy koncertowe, licząc, że spłacimy nasze zobowiązania natychmiast po otrzymaniu dotacji (...) W majątku trwałym posiadamy jedynie jeden aparat i stary komputer (...)”.

Wiedząc jak bardzo Fundacja Polski Jazz oparta jest na współpracy z artystami i centrami kultury, nie potrafimy zrozumieć tego rodzaju skandalicznych praktyk i pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec takiego traktowania muzyków. Mając świadomość, że wiele klubów i domów kultury rozlicza się z Fundacją Polski Jazz, a nie bezpośrednio z artystami, chcemy przestrzec przed dalszą współpracą oraz uświadomić nasze środowisko kulturalne, którego wszyscy jesteśmy częścią, jak poważny jest to problem.

Podpisali:
Zbigniew Chojnacki, Anna Gadt, Mateusz Gawęda, Krzysztof Gradziuk, Grzegorz Pałka, Stefan Raczkowski, Radek Wośko, Alan Wykpisz

Tagi: